Zobacz wszytkie

SEVENET S.A.: Aneks do umowy z klientem z sektora bankowego (ESPI)

18.04.2019 09:29

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-04-18
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
Podspisanie Aneksu do istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sevenet S.A. _Emitent_, z siedzibą w Gdańsku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.04.2019 roku otrzymał obustronnie podpisany Aneks nr 3 do umowy, o której podpisaniu Emitent poinformował w Raporcie nr 17/2015(EBI) w dniu 28.09.2017r.

Aneks nr 3 jest kontynuacją długoletniej współpracy z klientem z sektora bankowego.

Aneks nr 3 przedłuża ważność umowy w dwóch zakresach: serwis systemu Contact Center na okres do 29.02.2020r. oraz utrzymanie systemu Contact Center do 31.10.2019r. Zakres zamówionych przez klienta usług serwisowych to: serwis Cisco, Zoom, NetApp, eGain, Sevenet.

Wartość aneksu przekroczyła: 2 mln PLN netto

W opinii Emitenta zawarcie powyższego Aneksu nr 3 do umowy ma istotny wpływ na rozwój oraz działalność Spółki. Jest to wynik wieloletniej pracy i starań Emitenta aby utrzymać dalszą współpracę z klientem z sektora bankowego.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEVENET S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-299Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Galaktyczna30A
(ulica)(numer)
+48 (58) 340 04 00+48 (58) 340 04 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
583-22-02-053191368157
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-18Rafał ChomiczPrezes Zarządu
2019-04-18Joanna BarczykCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych
podstrony