Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Rozpoczęcie przemysłowej produkcji gazu w Moftinu (ESPI)

26.04.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr16/2019
Data sporządzenia:2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Rozpoczęcie przemysłowej produkcji gazu w zakładzie przetwarzania gazu w Moftinu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że zakład przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii podjął produkcję.

Gaz z odwiertu produkcyjnego Moftinu-1003 został przepompowany do zakładu przetwarzania, a następnie trafił do rurociągu przesyłowego (sprzedażowego). Przetworzony w zakładzie gaz pod względem wartości punktu rosy wody (ang. water dew point) oraz węglowodorowego punktu rosy (ang. hydrocarbon dew point) odpowiada parametrom transportowym sieci, ustanowionym przez rumuńskiego krajowego operatora rurociągów przesyłowych – Transgaz.

Spółka przeprowadzi standardowy program rozruchu produkcji, w ramach którego ustabilizowane zostaną parametry produkcji i pracy zakładu. Bezpośrednio po tym nastąpi uruchomienie wydobycia gazu z odwiertu Moftinu-1007 i jego przesył do zakładu przetwarzania gazu. Sprzedaż wydobytego gazu w okresie rozruchu i stabilizowania parametrów będzie prowadzona na bieżąco. Natomiast gdy tylko dzienne ilości przetwarzanego gazu ulegną wyrównaniu, sprzedaż przejdzie na tryb miesięczny, zgodnie z zapisami przewidzianymi w Umowie Sprzedaży Gazu, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r.

Jeffrey Auld, Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Serinusa powiedział: „To niezmiernie ważny kamień milowy dla Serinusa. Rozpoczęcie przemysłowego wydobycia gazu, uruchomienie zakładu przetwarzania, a w konsekwencji – rozpoczęcie sprzedaży przetworzonego gazu mają ogromny wpływ na Spółkę, ale też przyczynią się do transformacji całego regionu Moftinu. Czujemy dumę, widząc ogrom pracy włożonej w ten projekt przez nasz personel oraz zespół rumuńskiej firmy realizującej kontrakt wykonawczy EPC, pracy bez której nie byłoby możliwe osiągnięcie tego sukcesu.”


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com .
Załączniki
PlikOpis
16 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 16/2019Date: 2019-04-26Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Gas Production Commences At Moftinu Gas Plant in Romania


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (the “Company”) is listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that production has commenced
at the Moftinu Gas Plant in Romania.


Gas from the Moftinu 1003 production well has been flowed through the
gas plant into the sales gas pipeline. The processed gas meets the water
dew point and hydrocarbon dew point specifications set by the Romanian
National Gas Transportation Company, Transgaz.


The Company will follow a conventional start-up program whereby
production parameters and plant performance will be stabilized, after
which gas from the Moftinu 1007 well will be also be brought onto
production and flowed through the gas plant. During the start-up and
stabilization period gas will be sold on a daily basis. Following the
start-up period, and once gas volumes are more regular, gas will be sold
on a monthly basis as per the previously announced Gas Sales Agreement
(see current report No. 69/2018 of 24 December 2018).


Serinus CEO Jeffrey Auld commented: “This is an extremely
important milestone for Serinus. Gas production, plant operation and the
resulting sales of processed gas will be transformative for Serinus and
the Moftinu region. The Company is proud of the efforts that its staff
and the team at our Romanian EPC Contractor have put into this project
to achieve this milestone”.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony