Zobacz wszytkie

AMREST: Wstępne wyniki sprzedaży w I kwartale 2019 (ESPI)

26.04.2019 11:43

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr14/2018
Data sporządzenia:2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Wstępne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”) wyniosły w pierwszym kwartale 2019 roku („Q1 2019”) 445 mln EUR i były o 28,1% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 30,1%.
Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży Grupy w Q1 2019 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych 15 restauracji KFC we Francji , sieci Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q1 2019 wzrosły o 12,6%.
Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q1 2019 186 mln EUR, co stanowi wzrost o 13,6% w porównaniu do Q1 2018. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 16,1%.
Przychody dywizji rosyjskiej w Q1 2019 wyniosły 44 mln EUR i były o 11,5% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji w porównaniu do Q1 2018 wzrosła o 19,2%.
Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q1 2019 kształtowała się na poziomie 191 mln EUR i była o 52,3% wyższa, niż przed rokiem.
Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q1 2019 65 mln EUR i były o 17,8% wyższe, niż przed rokiem.
Przychody na rynku chińskim w Q1 2019 osiągnęły poziom 20 mln EUR i były o 28,6% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku (wzrost o 26,1% w walucie lokalnej).
Przychody segmentu Unallocated w Q1 2019 wyniosły 5 mln EUR i były o 24,3% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 27,7%.
Załączniki
PlikOpis
Wstępne wyniki sprzedaży Q1 2019.pdfWstępne wyniki sprzedaży Q1 2019
Preliminary sales Q1 2019.pdfPreliminary sales Q1 2019

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


RB 14/2019 Preliminary sales results Q1 2019;AmRest Holdings SE
(“AmRest”) informs that the preliminary sales generated by the AmRest
Group (“Group”) in Q1 2019 amounted to EUR 445m, a 28.1% increase
compared to the corresponding period of 2018. The Group’s sales in local
currencies increased by 30.1%.;In addition to dynamic organic growth,
the Group’s revenues in Q1 2019 were also supported by the consolidation
of recently acquired businesses: 15 KFC restaurants in France, Pizza Hut
businesses in Russia, Armenia and Azerbaijan, the Bacoa business in
Spain and Sushi Shop. Excluding these acquired businesses, the revenues
of the Group in Q1 2019 grew by 12.6%.;The sales result of the CE
division amounted to EUR 186m in Q1 2019 and was 13.6% higher compared
to Q1 2018, an increase of 16.1% in local currencies.;The revenues of
the Russian division amounted to EUR 44m in Q1 2019 and were 11.5%
higher compared to the corresponding period of 2018. In local currency
sales grew by 19.2%.;The revenues of the Western Europe division in Q1
2019 amounted to EUR 191m, which was higher by 52.3% compared to Q1
2018.;Sales of the Spanish market, reported within the segment of
Western Europe, amounted to EUR 65m in Q1 2019, which was 17.8% higher
than year ago.;In China revenues amounted to EUR 20m in Q1 2019, which
was a 28.6% increase over the year. In local currency it represented a
growth of 26.1%.;Revenues reported under segment “Other” equalled EUR 5m
and were 24.3% higher than year ago (27.7% growth in local
currency).;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of
The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market
abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28224Pozeuelo de Alarcon, Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Calle Enrique Granados6
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Mark ChandlerPełnomocnik Rady Dyrektorów
2019-04-26Oksana StaniszewskaPełnomocnik Rady Dyrektorów
podstrony