Zobacz wszytkie

HARPER HYGIENICS S.A.: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

26.04.2019 13:54

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2019


Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r. przez HARPER HYGIENICS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), wskazując, iż rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 r., podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

• Raport roczny za rok obrotowy 2018, trwający od 1.04.2018 r. do 31.03.2019 – publikacja 31 lipca 2019 r.
• Raport półroczny za rok obrotowy 2018 – publikacja 30 grudnia 2019 r.

Raporty kwartalne w roku obrotowym 2018:

1. Za I kwartał roku obrotowego – publikacja 30 sierpnia 2019 r.
2. Za III kwartał roku obrotowego – publikacja 28 lutego 2020 r.


Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz 757).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie142A
(ulica)(numer)
25 759 84 0025 759 85 10
(telefon)(fax)
kontakt@harperhygienics.comwww.harperhygienics.com
(e-mail)(www)
521-012-05-98002203701
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26DMITRIJ KOSTOJANSKIJPREZES ZARZĄDU
2019-04-26ANDRZEJ KOWALSKICZŁONEK ZARZĄDU
podstrony