Zobacz wszytkie

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zakup akcji własnych (ESPI)

26.04.2019 14:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr12/2019


Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w celu umorzenia w ramach programu skupu akcji własnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o przeprowadzeniu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacji wynikach skupu :
Skup został przeprowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Okres zapisów : od dnia 08 kwietnia 2019 r. do dnia 18 kwietnia 2019 r.
W ramach wezwania akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 1.413.861 akcji stanowiących ok. 1,59 % udziału w kapitale zakładowym, odpowiadającym 1.413.861 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi ok. 1,59 % ogólnej liczby głosów.
W dniu 26 kwietnia 2019 r. Spółka nabyła 1.413.861 akcji za łączną cenę 3.817.424,70 zł to jest po cenie 2,70 zł za każdą akcje.
Nabyte akcje przeznaczone są do umorzenia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
2019-04-26Wojciech Rajchert Członek Zarządu
podstrony