Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Proponowany termin wypłaty dywidendy (ESPI)

26.04.2019 15:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO










Raport bieżący nr8/2019






Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, informuje, że Zarząd Spółki postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie następujących terminów dnia dywidendy i wypłaty dywidendy:
- dzień 14 sierpnia 2019 roku - dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018,
- dzień 29 sierpnia 2019 roku - termin wypłaty dywidendy.

Wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez
Radę Nadzorczą i zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania
finansowe za rok obrotowy 2018.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)







MESSAGE (ENGLISH VERSION)



















Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE






















































MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA



(pełna nazwa emitenta)



MAKARONY POLSKIE S.A.
Spożywczy (spo)



(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)



35-082
Rzeszów



(kod pocztowy)
(miejscowość)



Podkarpacka
15a



(ulica)
(numer)



017 8753010
017 8753020



(telefon)

(fax)



biuro@makarony.pl
www.makarony.pl



(e-mail)

(www)



8133278856
691674708



(NIP)

(REGON)



















Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ








PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-04-26Beata Majewska-KarpProkurent


2019-04-26Tomasz BlatProkurent







podstrony