Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Proponowany termin wypłaty dywidendy (ESPI)

26.04.2019 15:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2019


Data sporządzenia: 2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, informuje, że Zarząd Spółki postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie następujących terminów dnia dywidendy i wypłaty dywidendy:
- dzień 14 sierpnia 2019 roku - dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018,
- dzień 29 sierpnia 2019 roku - termin wypłaty dywidendy.

Wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez
Radę Nadzorczą i zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania
finansowe za rok obrotowy 2018.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MAKARONY POLSKIE S.A.
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)35-082
Rzeszów(kod pocztowy)
(miejscowość)Podkarpacka
15a(ulica)
(numer)017 8753010
017 8753020(telefon)

(fax)biuro@makarony.pl
www.makarony.pl(e-mail)

(www)8133278856
691674708(NIP)

(REGON)Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-04-26Beata Majewska-KarpProkurent


2019-04-26Tomasz BlatProkurentpodstrony