Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2018 (ESPI)

26.04.2019 15:27

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr9/2019
Data sporządzenia:2019-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA w oparciu o Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, czyniąc jednocześnie zadość
Zasadom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, podaje do wiadomości publicznej Sprawozdanie
Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Dokument został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 2 z dnia 26 kwietnia 2019 roku i zostanie
przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy
2018.
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie RN za 2018 - ESPI.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podkarpacka15a
(ulica)(numer)
017 8753010017 8753020
(telefon)(fax)
biuro@makarony.plwww.makarony.pl
(e-mail)(www)
8133278856691674708
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-26Beata Majewska-KarpProkurent
2019-04-26Tomasz BlatProkurent
podstrony