Zobacz wszytkie

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Odwołanie Członka Zarządu (ESPI)

29.04.2019 16:10

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO










Raport bieżący nr14/2019






Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Odwołanie członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust 1. pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2019 r. otrzymała oświadczenia o wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50 % akcji Spółki o odwołaniu z dniem 30 kwietnia 2019 r. Pana Piotra Suprynowicza z Zarządu Spółki.
Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)








Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2019-04-29Wojciech Rajchert Członek Zarządu
podstrony