Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Aneks do umowy z Enea Elektrownia Połaniec SA (ESPI)

30.04.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2019


Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. dotyczącego ustaleń na 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 30.04.2019 r. podpisany został Aneks do Umowy Wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012, („Umowa”) pomiędzy Spółką a Enea Elektrownia Połaniec S.A. (”Kupujący”) z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec.

Umowy Wieloletniej dotyczyły raporty bieżące: nr 41/2012 z dnia 12.07.2012 r., nr 31/2013 z dnia 30.08.2013 r., nr 38/2013 z dnia 31.10.2013 r., nr 40/2013 z dnia 18.11.2013 r., nr 21/2014 z dnia 17.12.2014 r., nr 50/2015 z dnia 7.12.2015 r., nr 35/2016 z dnia 30.08.2016 r., nr 37/2016 z dnia 30.09.2016 r. oraz 30/2018 z dnia 19.12.2018 r.

W wyniku zawarcia Aneksu Strony postanowiły zastosować formułę cenową obowiązującą dla okresu 2018 – 2020 służącą ustalenia ceny dostaw węgla, również w roku 2021.

W związku z tym, że w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Strony dokonały ww. ustaleń, usunięty został z treści Umowy warunek rozwiązujący, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2016.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla umów tego typu na rynku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Artur WasilPrezes Zarządu
2019-04-30Andrzej Cisło Prokurent
podstrony