Zobacz wszytkie

GETIN: Zestawienie transakcji na obligacjach (ESPI)

08.05.2019 13:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr25/2019
Data sporządzenia:2019-05-08
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 08 maja 2019 r. otrzymał od Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Panem dr. Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcji na obligacjach Emitenta dokonanej w dniu 06 maja 2019 r., tj. transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – transakcje zawierane przez podmioty blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.
Załączniki
PlikOpis
190506 GH - MAR.pdfPowiadomienie

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
info@getinsa.plwww.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-08Krzysztof Jarosław BieleckiI Wiceprezes Zarządu
2019-05-08Krzysztof FlorczakCzłonek Zarządu
podstrony