Zobacz wszytkie

HARPER HYGIENICS S.A.: Zmiana postanowień umowy pożyczki (ESPI)

10.05.2019 10:28

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2019


Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, iż w dniu 31.03.2019 Spółka zawarła z SIA „ICOTTON” Aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017, o zawarciu której Zarząd informował w treści raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 15.03.2017. Na podstawie powyższego aneksu SIA „ICOTTON” zobowiązała się do udzielenia Spółce pożyczki w łącznej kwocie 18.000.000,00 zł. Kwota powyższej pożyczki ma zostać wypłacona Spółce do dnia 31.12.2019, w czterech transzach. Termin spłaty pożyczki strony określiły na dzień 31.03.2025. Wejście w życie Aneksu nr 1 zostało uzależnione od udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na zawarcie powyższego aneksu. Następnie, w dniu 25.04.2019 Spółka zawarła z SIA „ICOTTON” Aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017, na podstawie którego strony postanowiły przedłużyć termin spłaty pożyczki do dnia 30.04.2025. Wejście w życie Aneksu nr 2 zostało uzależnione od udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na zawarcie powyższego aneksu.

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, iż w dniu 7.05.2019 Rada Nadzorcza Harper Hygienics S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie Aneksu nr 1 i Aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017. Wobec podjęcia powyższej uchwały, spełniły się wszystkie warunki, od których uzależnione było wejście w życie Aneksu nr 1 i Aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017, a tym samym opisywane powyżej zmiany stały się wiążące dla stron umowy. Pozostałe warunki pożyczki, o których Zarząd Harper Hygienics S.A. informował w treści raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 15.03.2017 pozostały niezmienione.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie142A
(ulica)(numer)
25 759 84 0025 759 85 10
(telefon)(fax)
kontakt@harperhygienics.comwww.harperhygienics.com
(e-mail)(www)
521-012-05-98002203701
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-10DMITRIJ KOSTOJANSKIJPREZES ZARZĄDU
2019-05-10ANDRZEJ KOWALSKICZŁONEK ZARZĄDU
podstrony