Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Rekomendacja Zarządu - 0,75 PLN dywidendy (ESPI)

14.05.2019 08:28

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2019
Data sporządzenia:2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2018 r. i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd, proponuje wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk netto w kwocie 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) podzielić w następujący sposób:

• Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję.

• Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółę polityką dywidendową przedstawioną w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku).

Zarząd skierował przedmiotowy wniosek do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Wniosek Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
Wniosek do ZWZ w sprawie podziału zysku za 2018.pdfWniosek do ZWZ w sprawie podziału zysku za 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Artur WasilPrezes Zarządu
2019-05-14Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
podstrony