Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: ZWZ - ogłoszenie i projekty uchwał: 0,25 PLN dywidendy, skup akcji własnych (ESPI)

14.05.2019 10:47

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2019
Data sporządzenia:2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 18 czerwca 2019 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z
załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 18 06 2018 - ESPI.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2019 - ESPI.pdfProjekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ 2019 - ESPI.pdfUzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN przed ZWZ - ESPI.pdfUchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Wniosek Z dot. zysku 2018 - ESPI.pdfWniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018
Wniosek Z dot. straty z lat poprz. - ESPI.pdfWniosek Zarządu dot. pokrycia straty z lat poprzednich wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podkarpacka15a
(ulica)(numer)
017 8753010017 8753020
(telefon)(fax)
biuro@makarony.plwww.makarony.pl
(e-mail)(www)
8133278856691674708
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-14Beata Majewska-KarpProkurent


2019-05-14Tomasz BlatProkurentpodstrony