Zobacz wszytkie

AMREST: ZWZ - podjęte uchwały (ESPI)

14.05.2019 12:49

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr16/2019


Data sporządzenia: 2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest Holdings, SE ("AmRest"), które odbyło się dzisiaj, 14 maja 2019 roku na pierwsze wezwanie, zatwierdziło każdą proponowaną uchwałę w ramach każdego z punktów porządku obrad, które zostały przekazane hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych raportem z dnia 12 kwietnia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 277 058 oraz Komisji Nadzoru Finansowego raportem RB 12/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Podjęte uchwały i wyniki głosowań zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki w ciągu kolejnych pięciu dni.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 16/2019 Resolutions taken by the Annual General Meeting 2019;The Annual General Meeting of AmRest Holdings, SE (“AmRest”), held today on first call, has approved each proposed resolution under each of the items included in the Agenda and which were notified to the National Securities Market Commission by the corresponding Relevant Fact, dated 12 April 2019 and with registry number 277.058 as well as to the Polish Financial Supervision Authority by the corresponding regulatory announcement RB 12/2019 dated 12 April 2019.;The adopted resolutions and the voting results will be published in the Company’s corporate website within the following five days.;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28224Pozeuelo de Alarcon, Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Calle Enrique Granados6
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Mark ChandlerPełnomocnik Rady Dyrektorów
2019-05-14Oksana StaniszewskaPełnomocnik Rady Dyrektorów
podstrony