Zobacz wszytkie

AMREST: Zmiany w składzie Zarządu i RN (ESPI)

14.05.2019 14:17

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr17/2019


Data sporządzenia: 2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Rezygnacja i powołanie dyrektorów oraz powołanie CEO i CFO
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
AmRest Holdings, SE ("AmRest", „Spółka”) informuje, że Rada Dyrektorów podjęła decyzję o przyjęciu rezygnacji dyrektorów Henry'ego J. McGoverna i Stevena K. Winegara Clarka, a także, w dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest, o obsadzeniu ww. wakatów na wniosek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz w zgodzie z uzasadniającym raportem Rady Dyrektorów następującymi niezależnymi dyrektorami: Pani Romana Sadurska i Pan Emilio Fullaondo Botella.
Zgodnie z art. 529 pkt 2.b) hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych, oba powołania zostaną przedłożone do ratyfikacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Ponadto Spółka informuje, że w tym dniu, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Rada Dyrektorów podjęła również decyzję o powołaniu Pana Marka Chandlera na stanowisko Chief Executive Officer’a oraz Pana Eduardo Zamarripa na stanowisko Chief Financial Officer’a.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 17/2019 Resignation and appointment of Directors and appointment of CEO and CFO;AmRest Holdings, SE (“AmRest”) informs that the Board of Directors has resolved to accept the resignation of directors Mr. Henry J. McGovern and Mr. Steven K. Winegar Clark, and, on the date hereof before the Annual General Meeting was held, to fill said vacancies co-opting Ms. Romana Sadurska and Mr. Emilio Fullaondo Botella, as independent directors following the proposal of the Appointments and Remuneration Committee and with the justifying report of the Board of Directors.;As per article 529 point 2.b) of the Spanish Capital Companies Act, both appointments shall be submitted for ratification to the next General Shareholders Meeting.;In addition, it is informed that on this date, following the recommendation of the Compensations and Remuneration Committee, the Board has also resolved to appoint Mr. Mark Chandler as CEO of AmRest, and Mr. Eduardo Zamarripa as new Chief Financial Officer of AmRest.;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28224Pozeuelo de Alarcon, Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Calle Enrique Granados6
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Mark ChandlerPełnomocnik Rady Dyrektorów
2019-05-14Oksana StaniszewskaPełnomocnik Rady Dyrektorów
podstrony