Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: ZWZ - lista akcjonariuszy (ESPI)

15.05.2019 15:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2019


Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 maja 2019 roku następujący Akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów:

1.ASSECO ENTERPRISE SOLUTIONS A.S. wykonywała prawo głosu z 15.528.570 akcji reprezentujących 68% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 46,47% ogólnej liczby głosów,

2.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK wykonywała prawo głosu z 3.526.000 akcji reprezentujących 15,44% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 10,55% ogólnej liczby głosów,

3.NATIONALE – NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywała prawo głosu z 1.640.000 akcji reprezentujących 7,18% głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,91% ogólnej liczby głosów.

Na ogólną liczbę 33.418.193 akcji Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A., reprezentowanych było 22 836 992 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-14Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2019-05-14Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony