Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: ZWZ - podjęte uchwały: zmiana audytora, zmiany w RN (ESPI)

16.05.2019 13:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr19/2019
Data sporządzenia:2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY plc w dniu 16 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) przekazuje informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 maja 2019 r., oraz o wynikach głosowania dla każdej z uchwał. Wyniki głosowania nad uchwałami zwyczajnymi i uchwałą nadzwyczajną, zaprezentowanymi akcjonariuszom w ramach formularza pełnomocnictwa (ang. Proxy Statement) i zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ang. Notice of Annual General Meeting) (dokumenty przekazane raportami bieżącymi nr 14/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz nr 15/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.), znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. W załączeniu Spółka przekazuje również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Z uwagi na to, że akcje SERINUS ENERGY plc notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Spółka w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przekazuje również stosowną informację dot. wyników głosowania sporządzoną w języku angielskim i przekazywaną do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczaną na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
19 2019_załącznik 1 - uchwały i wyniki głosowania.pdf
19 2019_attachment 1 - resolutions and voting.pdf
19_2019_załącznik 2 - attachment 2.pdf
tłumaczenie załącznika 2.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No: 19/2019Date: 2019-05-16Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Resolutions adopted by the Annual Meeting of Serinus Energy
plc on May 16, 2019


Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offer Act – current and
periodical information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”)
provides information about resolutions adopted by its Annual General
Meeting of shareholders (the “General Meeting”) held on 16 May 2019 and
voting results for every resolution. The voting results for the Ordinary
Resolutions and Special Resolution presented to shareholders in the
Proxy Statement and Notice of Meeting (disclosed with current report No.
14/2019 of 23 April 2019 and 15/2019 of 24 April 2019) are in the
attachment to this report.


Moreover the Company informs that the General Meeting resolved not to
forgo the examination of any item on the proposed agenda and no
objections were registered and entered in the minutes in this regard.
All the resolutions put to a vote passed. The Company presents attached
the documents put to a vote at the General Meeting.


Considering that the shares of the Company are listed on AIM in the UK,
the Company provides also respective information about the voting
results in English in the attachment to this current report, which has
been filed by the Company in the UK and will also be available on
Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony