Zobacz wszytkie

P.A. NOVA S.A.: Wybór audytora - UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. (ESPI)

21.05.2019 15:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2019


Data sporządzenia: 2019-05-21
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. Nova S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.05.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie na biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz upoważniła zarząd do zawarcia umowy z w/w biegłym rewidentem na:
1) przegląd sprawozdania finansowego jednostkowego za I półrocze 2019 r.;
2) przegląd sprawozdania finansowego skonsolidowanego za I półrocze 2019 r.;
3) badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za rok 2019;
4) badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2019;
5) przegląd sprawozdania finansowego jednostkowego za I półrocze 2020 r.;
6) przegląd sprawozdania finansowego skonsolidowanego za I półrocze 2020 r.;
7) badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za rok 2020;
8) badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2020;
9) przegląd sprawozdania finansowego jednostkowego za I półrocze 2021 r.;
10) przegląd sprawozdania finansowego skonsolidowanego za I półrocze 2021 r.;
11) badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za rok 2021;
12) badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2021.
Audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3115. Dotychczas Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za lata 2017 i 2018. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-21Ewa BobkowskaWiceprezes Zarządu
2019-05-21Tomasz JanikWiceprezes Zarządu
podstrony