Zobacz wszytkie

GINO ROSSI S.A.: Aneks do umowy pożyczki z CCC SA (ESPI)

22.05.2019 09:35

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr40/2019


Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu nr 5 do Umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 15 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. , raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 10 maja 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 17 maja 2019 r. informuje, iż zawarł Aneks nr 5 do Umowy Pożyczki z podmiotem CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach podwyższający kwotę główną pożyczki do 49 mln 800 tys. zł.
Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22
Tomasz Malicki

Mariusz Drużyński
Prezes Zarządu

Członek Zarządu
podstrony