Zobacz wszytkie

TALEX: ZWZ - lista akcjonariuszy (ESPI)

23.05.2019 11:33

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2019


Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
TALEX
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Janusz Gocałek posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 33,29% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Jacek Klauziński posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 33,29% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Andrzej Rózga posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 33,29% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
biuro@talex.plwww.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-23
Bartłomiej Nowak
Dyrektor Biura Zarządupodstrony