Zobacz wszytkie

TALEX: ZWZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy - 1,30 PLN (ESPI)

23.05.2019 12:07

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2019
Data sporządzenia:2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
TALEX
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 23 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Talex S.A. podaje - w załączonym pliku - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 23 maja 2019 r. Na Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.
Załączniki
PlikOpis
uchwaly_podjete_23-05-2019_tlx.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
biuro@talex.plwww.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-23
Bartłomiej Nowak
Dyrektor Biura Zarządu
podstrony