Zobacz wszytkie

TALEX: Wypłata dywidendy - 1,30 PLN (ESPI)

23.05.2019 12:18

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr9/2019


Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
TALEX
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Talex S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 23 maja 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 3.900.119,60 PLN. Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, w następującym podziale: kwota 0,50 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz kwota 0,80 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2019 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 2 lipca 2019 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 5 listopada 2019 roku (dla drugiej raty dywidendy).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
biuro@talex.plwww.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-23
Bartłomiej Nowak
Dyrektor Biura Zarządu
podstrony