Zobacz wszytkie

P.A. NOVA S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym (ESPI)

27.05.2019 12:03

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr12/2019


Data sporządzenia: 2019-05-27
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Aneks do umowy o kredyt obrotowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.05.2019 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym rewolwingowy, zawarty pomiędzy Emitentem (Kredytobiorca) i Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku (Bank). O zawarciu w/w umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 21.05.2014 roku.
Na podstawie niniejszego aneksu zmniejszeniu ulega kwota udzielonego kredytu do wysokości 14.000.000,00 PLN oraz przedłużeniu ulega termin obowiązywania umowy do dnia 13.06.2019 roku.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Tomasz JanikWiceprezes Zarządu
2019-05-27Przemysław ŻurWiceprezes Zarządu
podstrony