Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Przyznanie opcji na akcje (ESPI)

29.05.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr22/2019
Data sporządzenia:2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powiadomienie o przyznaniu opcji na akcje osobie pełniącej obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, że Rada Dyrektorów Spółki uchwaliła przyznanie panu Jeffrey'emu Auldowi - Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu (CEO) Spółki, 1.000.000 opcji na akcje, po cenie wykonania 0,13 GBP za jedną akcję z opcji.

Powiadomienie od pana Jeffrey’a Aulda, przygotowane zgodnie z art. 19 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [...], stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
22 2019 załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 22/2019Date: 2019-05-29Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notification concerning granting of a stock options to person
discharging managerial responsibilities


Legal basis: Article 19 (3) of MAR – information about transactions
performed by persons discharging managerial responsibilities


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc ("Company")
announces that the Company’s Board of Directors have approved the
granting of 1,000,000 stock options to Mr. Jeffrey Auld, President and
Chief Executive Officer of the Company, at a strike price of
podstrony