Zobacz wszytkie

ARCUS S.A.: ZWZ - projekty uchwał: zysk na kapitał rezerwowy, połączenie ze spółką zależną (ESPI)

30.05.2019 14:09

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr9/2019
Data sporządzenia:2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ARCUS S.A., z siedzibą w Warszawie "Spółka" w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów Uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał ZWZA 2019.pdfProjekty uchwał ZWZA 2019

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-217Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolejowa5/7
(ulica)(numer)
(0 22) 53 60 900(0 22) 831 70 43
(telefon)(fax)
arcus_espi@arcus.plwww.arcus.pl
(e-mail)(www)
5260308803001345988
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Rafał CzeredysCzłonek Zarzadu
podstrony