Zobacz wszytkie

ARCUS S.A.: Sprawozdanie RN za 2018 r. (ESPI)

30.05.2019 14:32

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2019
Data sporządzenia:2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ARCUS SA w uzupełnieniu do Raportu Bieżącego nr 9/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, przekazuje
do wiadomości treść sprawozdań Rady Nadzorczej ARCUS SA, które będą przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.
Załączniki
PlikOpis
Ocena sytuacji Arcus S.A. w roku 2018.pdfOcena sytuacji ARCUS SA w 2018 roku przez Radę Nadzorczą
Ocena sytuacji GK Arcus S.A. w roku 2018.pdfOcena sytuacji Grupy Kapitałowej Arcus S.A. przez Radę Nadzorczą w 2018 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finasnowego Arcus S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarzdu z działlaności Grupy Kapitalowej Arcus.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Arcus S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. za rok obrotowy 2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arcus w 2018 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku_2018.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu RN Arcus SA_2018.pdfSprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2018 roku
Sprawozdanie z działalności i oceny pracy RN ARCUS SA w 2018 roku.pdfSprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2018 roku

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-217Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolejowa5/7
(ulica)(numer)
(0 22) 53 60 900(0 22) 831 70 43
(telefon)(fax)
arcus_espi@arcus.plwww.arcus.pl
(e-mail)(www)
5260308803001345988
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Rafał CzeredysCzłonek Zarządu
podstrony