Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: SPS /2018 (ESPI)

31.05.2019 00:05

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności
na rzecz administracji publicznej SPS
2018
(rok)
(zgodnie z § 61 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
data przekazania: 2019-05-31
SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- -
(NIP)(REGON)
TRUEemitent działający w przemyśle wydobywczymFALSEjednostka zależna emitenta działająca w przemyśle wydobywczym
FALSEemitent zajmujący się wyrębem lasów pierwotnychFALSEjednostka zależna emitenta zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej sporządza się zgodnie z wymogami § 61 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych


Emitent przestawia w załączeniu sprawozdanie z płatności na rzecz
administracji publicznej oraz jego tłumaczenie na język polski.-----------


ENGLISHThe issuer presents in the attachment the report on payments
to the public administration and its translation into Polish.PlikOpis
Serinus Energy - Raport z płatności dla administracji.pdf
Serinus Energy - Payments to Governments - 2018 Consolidated Report.pdf

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony