Zobacz wszytkie

SUNEX S.A.: Rezygnacja Przewodniczącego RN (ESPI)

05.06.2019 15:31

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr16/2019


Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 05.06.2019 roku otrzymał rezygnację Pana Marka Tatar z mandatu w Radzie Nadzorczej SUNEX S.A. skutecznej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. Pan Marek Tatar pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
Powodem złożenia rezygnacji jest spiętrzenie pozostałych obowiązków zawodowych, utrudniające ich pogodzenie z wymogiem zapewnienia należytego poziomu realizacji obowiązków członka Rady Nadzorczej SUNEX. S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUNEX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piaskowa7
(ulica)(numer)
+48 32 414 92 12+48 32 414 92 13
(telefon)(fax)
info@sunex.plwww.sunex.pl
(e-mail)(www)
639-18-14-766277950758
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Beata KoronaProkurent
podstrony