Zobacz wszytkie

SUNEX S.A.: Zmiana umowy o dofinasowanie z PARP (ESPI)

07.06.2019 12:58

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr18/2019


Data sporządzenia: 2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Zmiana umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka", "Emitent") informuje w nawiązaniu do informacji podanej raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 28 maja 2019 r., iż Spółka uzyskała oficjalne potwierdzenie uzgodnienia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zmiany umowy o dofinansowanie projektu; "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera w branży" w ramach Poddziałania 3.2.1. Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiana ta dotyczy wydłużenia terminu do przedstawienia analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska wraz z zezwoleniem na inwestycję do dnia 4 września 2019 r. oraz okresu kwalifikowalności wydatków od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUNEX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piaskowa7
(ulica)(numer)
+48 32 414 92 12+48 32 414 92 13
(telefon)(fax)
info@sunex.plwww.sunex.pl
(e-mail)(www)
6391814766277950758
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Monika CzekałaCzłonek Zarządu
2019-06-07Beata KoronaProkurent
podstrony