Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Aneks do umowy kredytowej z Bankiem PKO BP SA (ESPI)

07.06.2019 14:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IZOLACJA
Temat


Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd IZOLACJI – JAROCIN S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. został podpisany aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 11 czerwca 2007 r. z Bankiem PKO BP SA, oddział w Kaliszu wydłużający okres kredytowania do 5 czerwca 2022 r. Wysokość limitu wynosi 3 500 000 PLN i obejmuje:
1.kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1 750 000 PLN
2.kredyt obrotowy do wysokości 1 750 000 PLN.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Wykorzystana kwota kredytu podlega oprocentowaniu w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę 1,5%.
Zawarta umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Piotr WidawskiPrezes zarządu
2019-06-07Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu
podstrony