Zobacz wszytkie

GINO ROSSI S.A.: Rezygnacja członka Zarządu (ESPI)

10.06.2019 11:52

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr46/2019


Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Gino Rossi S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Pan Mariusz Drużyński złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2019 roku.
Rezygnacja nie zawiera uzasadnienia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10
Tomasz Malicki

Mariusz Drużyński
Prezes Zarządu

Członek Zarządu
podstrony