Zobacz wszytkie

MEDICALGORITHMICS S.A.: Kandydatura na członka RN (ESPI)

12.06.2019 13:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr24/2019
Data sporządzenia:2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Marcina Gołębickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenie zostało dokonane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Akcjonariusza Spółki - Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie.
Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku (raport bieżący nr 18/2019 z dnia 31 maja 2019 r.).
Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Kandydat do Rady Nadzorczej_Marcin Gołębicki_Oświadczenie i zgoda na kandydowanie.pdfOświadczenie i zgoda na kandydowanie
Kandydat do Rady Nadzorczej_Marcin Gołębicki_Życiorys.pdfŻyciorys

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Marek DziubińskiPrezes Zarządu
podstrony