Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Przyznanie opcji na akcje (ESPI)

13.06.2019 17:16

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr26/2019
Data sporządzenia:2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Przyznanie opcji na akcje Dyrektorowi Operacyjnemu Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła przyznanie panu Judicaelowi Tinssowi - nowo powołanemu Dyrektorowi Operacyjnemu (COO) Spółki, 1.000.000 opcji na akcje, po cenie wykonania wynoszącej 0,12 GBP za akcję z opcji.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
26 2019_zalacznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 26/2019Date: 2019-06-13Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Granting Stock Options to Chief Operating Officer of the
Company


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (the “Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that the Company’s Board of
Directors have approved the granting of 1,000,000 stock options to Mr.
Judicael Tinss, newly appointed Chief Operating Officer of the Company,
at a strike price of
podstrony