Zobacz wszytkie

GINO ROSSI S.A.: Zgoda na przesunięcie terminu spłaty wierzytelności nabytych przez CCC SA (ESPI)

14.06.2019 12:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr47/2019


Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Zgoda na przesunięcie terminu spłaty wierzytelności nabytych przez CCC S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 19 lutego 2019 r., raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 15.05.2019 r. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał zgodę CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań Emitenta w łącznej kwocie około 44 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-14
Tomasz Malicki

Mariusz Drużyński

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
podstrony