Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: ZWZ - akcjonariusze powyżej 5% (ESPI)

18.06.2019 13:33

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr15/2019


Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło w dniu 18 czerwca 2019 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ była:

Enea S.A. posiadająca 21 962 189 głosów, co stanowiło 92,21% głosów na ZWZ, oraz 64,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Artur WasilPrezes Zarządu
2019-06-18Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
podstrony