Zobacz wszytkie

ALTA: ZWZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN (ESPI)

25.06.2019 15:48

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr13/2019
Data sporządzenia:2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 25.06.2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2019r.
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd ALTA S.A. informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania walnego zgromadzenia, były dostępne wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia 24.05.2019r.
Wszystkie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie a uchwały zostały podjęte.
Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty objęte porządkiem obrad.
Załączniki
PlikOpis
Załacznik_RB_Uchwaly_podjete_przez_ZWZ.pdfUchwały podjęte przez ZWZ ALTA S.A. 25.06.2019r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-25Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu
podstrony