Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Zmiany w składzie RN (ESPI)

25.07.2019 11:30

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr18/2019
Data sporządzenia:2019-07-25
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „LW Bogdanka”) informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętej uchwały odwołało Pana Przemysława Krasadomskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętej uchwały powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Antczak-Bogajczyk

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Antczak-Bogajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych przez Panią Izabelę Antczak-Bogajczyk wcześniej stanowisk wraz z przebiegiem kariery zawodowej.


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 5 pkt. 5, 6
Załączniki
PlikOpis
Życiorys Pani Izabeli Antczak - Bogajczyk.pdfŻyciorys Pani Izabeli Antczak - Bogajczyk

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-25Artur WasilPrezes Zarządu
2019-07-25Adam WasilProkurent
podstrony