Zobacz wszytkie

WADEX S.A.: Zbycie akcji przez Przewodniczącego RN - korekta (ESPI)

13.08.2019 09:18

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaWADEX S.A.
Temat


Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – korekta powiadomienia

Podstawa prawnaArt. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”)
z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał skorygowane powiadomienie w trybie art.19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o dokonanej 16 lipca 2019 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki.
Pełna treść skorygowanego powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki


PlikOpis

zawiadomienie art 19 MAR JR korekta.pdfkorekta powiadomienia o transakcji

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-519Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jerzmanowska8
(ulica)(numer)
(71) 336 70 80 w. 28(71) 336 70 87
(telefon)(fax)
wadex@wadex.plwww.wadex.pl
(e-mail)(www)
899 10 33 328005921041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-13Zbigniew PiechocińskiPrezes Zarządu


2019-08-13Ryszard SebastianCzłonek Zarządu


2019-08-13Agata PająkiewiczCzłonek Zarządupodstrony