Zobacz wszytkie

UNIMULTI DOCHÓD FIZ: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (ESPI)

16.08.2019 09:49

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEkorekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr1/2019
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2019-08-16
Nazwa podmiotu:UNIMULTI DOCHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:przystąpienie do ESPI
Podstawa prawna

Nazwa arkusza: WIADOMOŚĆWIADOMOŚĆUnion Investment
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu UniMulti
Doch
podstrony