Zobacz wszytkie

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY F: WAN 8 2019 (ESPI)

16.08.2019 11:32

Nazwa arkusza: Strona tytułowa

FALSEkorekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-08-16
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

Nazwa arkusza: Korekta raportuKOREKTA RAPORTU:PlikOpis

Nazwa arkusza: Treść raportuTREŚĆ RAPORTU:

Określenie walutyPLN


Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny2019-08-142019-08-13


Wartość aktyw
podstrony