Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zakończenie umowy z GMP First Energy (ESPI)

28.08.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr31/2019
Data sporządzenia:2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Informacja o zakończeniu obowiązywania umowy z podmiotem, który pełnił rolę Wspólnego Maklera
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską, w dniu 28 sierpnia 2019 r., przekazywana jest informacja, że umowa zawarta pomiędzy Spółką a GMP First Energy, dotycząca pełnienia roli Wspólnego Maklera, została zakończona w dniu dzisiejszym.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
31 2019_zalacznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 31/2019Date: 2019-08-28Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Broker Agreement Ended


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that on 28 August 2019 it has
published information outside the Republic of Poland announcing that the
broker agreement between the Company and GMP First Energy has been
ended, effective this date.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony