Zobacz wszytkie

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY F: Zmiany do prospetu emisyjnego (ESPI)

02.09.2019 13:50

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEkorekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr29/2019
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2019-09-02
Nazwa podmiotu:BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Publikacja Komunikatu Aktualizującego do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Serii A i B
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

Nazwa arkusza: WIADOMOŚĆWIADOMOŚĆAgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej: Towarzystwo) na
podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrument
podstrony