Zobacz wszytkie

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY F: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu (ESPI)

02.09.2019 15:03

Nazwa arkusza: Strona tytułowa

FALSEkorekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 21 oie - odwołanie lub rezygnacja osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2019-09-02
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

Nazwa arkusza: Korekta raportuKOREKTA RAPORTU:PlikOpis

Nazwa arkusza: Treść raportuTREŚĆ RAPORTU:

l.p.

imię

nazwisko

pełniona funkcja

zarządzanie lub nadz
podstrony