Zobacz wszytkie

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY F: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych (ESPI)

03.09.2019 12:26

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEkorekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr32/2019
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2019-09-03
Nazwa podmiotu:BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:ustalenie daty pierwszego dnia notowań tytułów uczestnictwa serii A i B
Podstawa prawna§ 17 ust. 1 pkt. 4 oie - data pierwsz. notow. pap. wart. na rynku giełdowym;

Nazwa arkusza: WIADOMOŚĆWIADOMOŚĆAgioFunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że Zarząd
Giełdy Papier
podstrony