Zobacz wszytkie

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY F: Zestawienie transakcji na certyfikatach inwestycyjnych (ESPI)

06.09.2019 10:46

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr36/2019
Data sporządzenia:2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ
Temat
Informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Niniejszym informujemy o otrzymaniu w dniu dzisiejszym powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art.
19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
2019_09_06_Powiadomienie_art_19_1_MAR.pdf2019_09_06_powiadomienie_art_19_1_MAR

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)(numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55
(telefon)(fax)
agiofunds@agiofunds.plwww.agiofunds.pl
(e-mail)(www)
107 004 36 18384145270
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
podstrony