Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Spłata Kredytu Głównego z EBOR (ESPI)

13.09.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr33/2019
Data sporządzenia:2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji ze Spółki, informacja o spłacie Kredytu Głównego z EBOR
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że Spółka dokonała spłaty ostatniej raty Kredytu Głównego (zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju) w wysokości 2,7 mln USD wraz z należnymi odsetkami.

Szczegółowe informacje dotyczące Kredytu Głównego zawiera „Raport półroczny wraz ze sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 r.”, opublikowany przez Spółkę w dniu 14 sierpnia 2019 r. Kredyt Główny został w całości spłacony i rozliczony.

Komentując to wydarzenie Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Spółki stwierdził: „Cieszę się, że dokonaliśmy tej spłaty, bowiem zapewnia nam to stabilniejszą pozycję finansową do zwiększania produkcji w naszych kluczowych projektach w Rumunii i Tunezji. Mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach będziemy mogli przekazać inwestorom kolejne informacje o naszym rozwoju.”

Ponadto Spółka zawiadamia, że został zakończony okres próbny Dyrektora Operacyjnego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Umowa nie będzie przedłużana.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
33 2019_zalacznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 33/2019Date: 2019-09-13Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Update information - Final Payment Made on Senior Loan Facility


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that the Company that it has
made the final payment of US$2.7 million, plus accrued interest, on the
EBRD Senior Loan Facility.


The details of this Facility are set out in the Company’s Half-Year
Report and Accounts 2019 released on 14 August 2019. It is now fully
repaid and retired.


Commenting, Chief Executive Officer. Jeffrey Auld said “I am
delighted that we have made this payment, which puts us on a firmer
financial footing as we continue to progress production at our key
projects in Romania and Tunisia. We look forward to providing further
updates to shareholders over the coming months.”


At the same time, the Company announces that the probation period of its
Chief Operating Officer (referred in current report No.25/2019 of 10
June 2019) has ended and the contract will not be renewed.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony