Zobacz wszytkie

POLNORD: Przedterminowy wykup części obligacji serii NS4 (ESPI)

20.09.2019 14:43

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr39/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Przedterminowy wykup części Obligacji serii NS4

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 20.08.2019r. oraz nr 38/2019 z dnia 13.09.2019r. informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonano przedterminowego wykupu części tj. 9.594 obligacji na okaziciela serii NS4 Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.594.000,00 zł. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORDBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 351 96 00022 351 96 00
(telefon)(fax)
polnord@polnord.plpolnord.pl
(e-mail)(www)
5830006767000742457
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-20Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2019-09-20Marcin Mosz Członek Zarządupodstrony