Zobacz wszytkie

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY: Podsumowanie subskrypcji certyfikatów (ESPI)

26.09.2019 15:04

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEkorekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr8/2019
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2019-09-26
Nazwa podmiotu:BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Informacja o ostatecznie ustalonej liczbie oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

Nazwa arkusza: WIADOMOŚĆWIADOMOŚĆDziałając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument
podstrony