Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2019 (ESPI)

15.10.2019 08:03

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr22/2019


Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2019 roku powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy za trzy kwartały 2019 roku (I-IIIQ 2019) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I-IIIQ 2019:

Przychody ze sprzedaży netto: 1.626.112 tys. zł
EBITDA: 611.346 tys. zł
EBIT: 319.679 tys. zł
Zysk netto: 263.954 tys. zł

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 7.127 tys. ton, a sprzedaż 7.061 tys. ton.

W trzecim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. O zdarzeniu jednorazowym mającym miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z 24.04.2019 roku.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 21 listopada 2019 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-15Artur WasilPrezes Zarządu
2019-10-15Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
podstrony