Zobacz wszytkie

AMREST: Zestawienie transakcji na akcjach (ESPI)

16.10.2019 18:07

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr26/2019
Data sporządzenia:2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 26/2019 Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich zawartych poza systemem obrotu między 30 września a 7 października 2019 roku. Łącznie dokonano zbycia 46 029 akcji AmRest stanowiących 0,021% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Transakcje nabycia i zbycia akcji własnych między 30 września a 7 października 2019 roku.pdfTransakcje nabycia i zbycia akcji własnych między 30 września a 7 października 2019 roku
Transactions of own shares between September 30th and October 7th, 2019.pdfTransactions of own shares between September 30th and October 7th, 2019

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 26/2019 Transactions on AmRest shares related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs about sale transactions of own shares to entitled participants of the stock options plan executed by the Company outside the regulated market between September 30th and October 7th, 2019. AmRest disposed in total 46 029 own shares representing 0.021% of the Company’s registered capital.;The detailed information regarding the transaction are presented in the attachment.;Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28224Pozeuelo de Alarcon, Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Calle Enrique Granados6
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-16Mark ChandlerPełnomocnik Rady Dyrektorów
2019-10-16Olgierd DanielewiczPełnomocnik Rady Dyrektorów
podstrony